ARHIVA

Evidencija sklopljenih ugovora

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika i sazivanju usmene rasprave -

15102018


Download:

Zaključak_15102018.pdf1248 kb

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika i sazivanju usmene rasprave

-25092018


Download:

Zaključak_25092018.pdf2265 kb

Lista organizacijskih viškova zaposlenika OŠ na poslovima

Lista zaposlenih u OŠ na neodređeno nepuno radno vrijeme

Lista zaposlenika OŠ koji žele zamjeniti mjesto rada

Plan upisa u prvi razred za šk. godinu 2017./2018. u Brodsko-posavskoj županiji


Download:

Plan upisa.pdf2801 kb

Odluka o utvrđivanju Liste prvenstva na stambeno zbrinjavanje u 2018.g

Lista prvenstva na PPDS-u 2018. - darovanje građevinskog materijala

Lista prvenstva na PPDS-u 2018.-darovanje građ. zemljišta i materijala

Lista prvenstva na PPDS-u 2018.-davanje u najam oštećene obiteljske kuće

Lista prvenstva na PPDS-u 2018.-davanje u najam stana ili obiteljske kuće

Odluka o utvrđivanju IZVRŠNE LISTE na PPDS-u u 2017.g.

Lista prvenstva na PPDS-u 2017.-davanje u najam stana ili obit.kuće

Lista prvenstva na PPDS-u 2017.-davanje u najam ošt. obit. kuće

i dodjela građevinskog materijala

Lista prvenstva na PPDS-u 2017.-darovanje građ. zemlj. i materijala

Lista prvenstva na PPDS-u 2017. - darovanje građevinskog materijala

Odluka o utvrđivanju Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje

na području Brodsko-posavske županije u 2017. godini

Lista prvenstva 2017.-davanje u najam stana ili obiteljske kuće

Lista prvenstva 2017.-davanje u najam ošt. obit.kuće i dodjela građ.materijala

Lista prvenstva 2017. - darovanje građevinskog zemljišta i materijala

Lista prvenstva 2017. - darovanje građevinskog materijala

Lista organizacijskih viškova zaposlenika OŠ na poslovima


Lista zaposlenih u OŠ na neodređeno nepuno radno vrijeme


Lista zaposlenika OŠ koji žele zamjeniti mjesto rada


Lista zaposlenika u srednjim školama

koji žele zamjeniti radno mjesto


Lista zaposlenika u srednjim školama

na neodređeno nepuno radno vrijeme


Lista zaposlenika u srednjim školama

organizacijskih viškova


Odluka o utvrđivanju Liste prvenstva na stambeno zbrinjavanje

na području Brodsko-posavske županije u 2016. godini

Lista prvenstva 2016. - darovanje građevinskog materijala

Lista prvenstva 2016. - darovanje građevinskog zemljišta i materijala

Lista prvenstva 2016. - davanje u najam oštećene obiteljske kuće

i dodjelom građevinskog materijala

Lista prvenstva 2016. - davanje u najam stana ili obiteljske kuće

Odluka - radno vrijeme Ureda dana 25.03.2016.

Odluka o radnom vremenu Ureda na dan 05.01.2016.g.

Odluka o radnom vremenu Ureda na dan 31.12.2015.g.

Odluka o radnom vremenu Ureda na dan 24.12.2015.g.


Download:

Odluka24122015.JPG62 kb

Odluka o radnom vremenu Ureda na dan 07.10.2015.g.

Odluka o radnom vremenu Ureda na dan 04.08.2015.g.


ODLUKA o utvrđivanju izvršne Liste prvenstva na stambeno

zbrinjavanje na području Brodsko-posavske županije u 2015. godini

Lista 1. Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana

ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu za 2015. godinu

Lista 2. Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske

kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala za izgradnju

Lista 3. Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta u

državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala za izgradnju u 2015. g.

Lista 4. Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala

za popravak i obnovu kuće ili stana i za izgradnju obiteljske kuće u 2015. g.

Obavijest o radnom vremenu Ureda na dan 30.04.2015.g.

Obavijest - radno vrijeme Ureda dana 03.04.2015. godine je do 12 00 sati

Radno vrijeme Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji u sjedištu u Slavonskom Brodu i Ispostavi u Novoj Gradiški dana 03.04.2015. godine je do 12 00 sati.

ODLUKA o utvrđivanju Liste prvenstva na stambeno

zbrinjavanje na području Brodsko-posavske Županije u 2015. godini

Lista 1 - Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stana

ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu, u 2015. godini

Lista 2 - Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske

kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala, u 2015. godini

Lista 3 - Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta

u državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala za izgradnju

Lista 4 - Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala

za popravak i obnovu kuće ili stana i za izgradnju obiteljske kuće

Obavijest - Lista reda prvenstva stambenog

zbrinjavanja za 2015. god. Ministarstva branitelja

LISTA REDA PRVENSTVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA 2015. GOD. MINISTARSTVA BRANITELJA IZVJEŠENA JE NA III KATU ISPRED SOBE 326 NA OGLASNOJ PLOČI.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

PRIGOVOR NA LISTU PRVENSTVA ZA 2015.GODINU

UPUĆUJE SE POŠTOM NA ADRESU:

 

MINISTARSTVO BRANITELJA

UPRAVA ZA STAMBENE POSLOVE

SAVSKA CESTA 66

10 000 ZAGREB

Rok za prigovor je 15 dana od objavljivanja Liste, A OBJAVLJENA JE 30.01.2015. GOD.

Poboljšanje uvjeta stanovanja - Lista reda prvenstva za 2015. god.

Dogradnja i nastavak izgradnje - Lista reda prvenstva za 2015. god.

Izgradnja obiteljske kuće - Lista reda prvenstva za 2015. god.

Kupnja stana ili kuće - Lista reda prvenstva za 2015. god.

Razlika M2 - Lista reda prvenstva za 2015. god.


Download:

Razlika M2.pdf149 kb

Financijska potpora ili subvencija na kamate za kupnju

ili izgradnju prve nekretnine - Lista reda prvenstva za 2015. god.

ZAHTJEVI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje iz članka 8. stavka 1. točka 1. 2. 3. i 4. Zakona o područjima od posebne državne skrbi može se podnijeti u razdoblju od 1. siječnja do 15. veljače 2015. godine u sjedištu Ureda državne uprave u Slavonkom Brodu, odnosno u Ispostavi Ureda državne uprave u Novoj Gradiški.

Radno vrijeme Ureda dana 31.10.2014. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Odluka o utvrđivanju Liste prvenstva na stambeno zbrinjavanje

na području Brodsko-posavske Županije u 2014. godini - 19.05.2014.

Lista 1 - Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam

stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu

Lista 2 - Stambeno zbrinjavanje davanjem u najam oštećene obiteljske

kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala

Lista 3 - Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog zemljišta

u državnom vlasništvu i dodjelom građevinskog materijala za izgradnju

Lista 4 - Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala

za popravak i obnovu kuće ili stana i za izgradnju obiteljske kuće

Odluka o radnom vremenu Ureda

Odluka o radnom vremenu dana 18. travnja 2014. god.


Download:

Image2014a.JPG467 kb

Odluka o radnom vremenu dana 24. i 31. 12. 2013. god.

Odluka o radnom vremenu dana 24. i 31. 12. 2013. god.

Obavijesti vezane za radno vrijeme Ureda 31.10.2013. godine

Sve službe u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji dana 31.10.2013. godine radit će skraćeno,do 13 00 sati.
Sve zahtjeve, uključujući i Zahtjev za isplatu naknade za besplatne udžbenike (iza 13:00 h), možete poslati preporučeno poštom.
Obrasce zahtjeva možete pronaći na stranici Ministarstva branitelja http://www.branitelji.hr ili u Pravilniku o dodjeli besplatnih udžbenika NN 43/05

Obavijesti vezane za radno vrijeme Ureda 31.10.2013. godine

Sve službe u Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji dana 31.10.2013. godine radit će skraćeno, do 13 00 sati.

Sve zahtjeve, uključujući i Zahtjev za isplatu naknade za besplatne udžbenike (iza 13:00 h), možete poslati preporučeno poštom.

Obrasce zahtjeva možete pronaći na stranici Ministarstva branitelja http://www.branitelji.hr ili u Pravilniku o dodjeli besplatnih udžbenika NN 43/05


Odluka o radnom vremenu od 09. rujna 2013.god.

Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Odluka o radnom vremenu od 09. rujna 2013.god.

Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Registar ugovora o javnoj nabavi - 28.6.2013.g.

Plan nabave za 2013. god.

Poziv na razgovor (intervju 23.05)

Poziv na razgovor(intervju)

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja-travanj 2013.

Objava biračima - nac. manjine, lokalni izbori

Objava biračima - opći lokalni izbori

Obavijest o provedbi razgovora(intervjua)

JAVNI POZIV ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - ožujak 2013.g.

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2013.g.

OBAVIJEST BIRAČIMA za Europski parlament

OBJAVA BIRAČIMA


Download:

Objava biračima.pdf44 kb

Raspis - Izbori za zastupnike za Europski parlament

PLAN NABAVE UREDA DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI u 2013.g.


Registar ugovora o javnoj nabavi - 28.12.2012.g.

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu

Izmjene i dopune Plana nabave 2012. god.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja-listopad 2012.

Odluka o radnom vremenu - 03.09.2012.

Pravlinik o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012.g.

Odluka o radnom vremenu

PLAN NABAVE UREDA DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Kategorija luke

Odjava plovni objekt

Uplatnica


Download:

Uplatnica.pdf77 kb

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010.g.

Odluka o obustavi postupka prijma u državnu službu

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-02/09-01/3

URBROJ: 2178-01-01-01/3-10-7

SLAVONSKI BROD, 01. lipnja 2010.

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07 i 27/08) i članka 19. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", 8/06, 8/07 i 13/08), predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji donosi

ODLUKU

o obustavi postupka prijma

u državnu službu po raspisanom javnom natječaju

 

I.

Obustavlja se postupak prijma u državnu službu u Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Matični ured Garčin, po raspisanom javnom natječaju objavljenom u "Narodnim novinama", broj 17 od 06. veljače 2009. godine i na web stranicama Ministarstva uprave i Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, za radno mjesto:

- VJEŽBENIK - radi osposobljavanja za poslove matičara,

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji.

PREDSTOJNIK

Mirko Vilajtović

ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI POSTUPKA

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE
U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 112-02/09-01/3
URBROJ: 2178-01-01-01/3-09-5
SLAVONSKI BROD, 16. lipnja 2009.

 

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07 i 27/08) i članka 19. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", 8/06, 8/07 i 13/08), predstojnik Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji donosi

 

ODLUKU

o djelomičnoj obustavi postupka prijma
u državnu službu po raspisanom javnom natječaju

 

I.

Djelomično se obustavlja se postupak prijma u državnu službu u Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Odsjek za opće poslove, razvoj i upravljanje kadrovima po raspisanom javnom natječaju objavljenom u "Narodnim novinama", broj 16 od 06. veljače 2009. godine i na web stranicama Središnjeg državnog ureda za upravu i Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto:

UPRAVNI REFERENT - za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći
.......  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu i web stranici Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji.

 

PREDSTOJNIK             

Mirko Vilajtović           

        

       

OBAVIJEST O ODGODI TESTIRANJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

 

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

(objavljenog u "Narodnim novinama", br. 16 od 06. veljače 2009. godine)

 

za popunjavanje radnog mjesta: UPRAVNI REFERENT- za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, u Odsjeku za opće poslove, razvoj i upravljanje kadrovima u Službi za zajedničke poslove Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji,

o b a v j e š t a v a

kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, da se testiranje, zakazano za srijedu, 29. travnja 2009. godine u 09.00 sati, odgađa do daljnjeg.

O novom terminu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni pismeno na kućnu adresu i putem web-stranice Ureda.

 

 

 

 

OPIS POSL., PODACI O PLAĆI I PRAV. IZVORI ZA PRIPR. KANDIDATA ZA PROV. ZNANJA

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE U

BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI

 

 

 

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

(objavljenog u "Narodnim novinama", br. 16 od 06. veljače 2009.)

za popunjavanje radnog mjesta

 

 

  1. UPRAVNI REFERENT- za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,

u Odsjeku za opće poslove, razvoj i upravljanje kadrovima u Službi za

zajedničke poslove Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA

 

 

KLASA: 112-01/09-01/3

URBROJ. 2178-01-01-01/3-09-22

SLAVONSKI BROD, 30. ožujka 2009.

Opis poslova: Obavlja sve administrativne poslove u svezi odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći iz djelokruga rada Ureda sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog službenika.

Podaci o plaći:

Plaća radnog mjesta upravni referent čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,88 i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine", broj 37/01, 38/01-isp., 71/01, 112/01, 7/02-isp., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04-isp., 66/05, 131/05, 133/05, 30/06, 81/06, 118/06, 11/07, 22/07, 47/07, 109/07, 112/07, 127/07 i 58/08), sukladno članku 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Narodne novine", br. 27/01), a vezano za članak 144. stavak 1. točka a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05, 107/07 i 27/08).

Izvori za pripremu provjere znanja:

Test iz poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske

Pitanja kojima se provjerava poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (članak 10. stavak 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi "Narodne novine", br. 8/06, 8/07 i 13/08) temelje se na slijedećim izvorima:

1. Ustav Republike Hrvatske

("Narodne novine", br. 41/01- pročišćeni tekst i 55/01 - ispravak)

2. Zakon o grbu, zastavi i himni RH te zastavi i lenti predsjednika RH ("Narodne novine" br. 55/90, 26/93 i 29/94)

3. Zakon o izboru predsjednika RH ("Narodne novine br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 - Odluka Ustavnog suda RH, 99/04 - ispravak Odluke Ustavnog suda RH i 44/06)

4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine" br. 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 - pročišćeni tekst i 44/06)

5. Zakon o popisima birača ("Narodne novine" br. 19/07)

6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 99/99, 29/02 i 49/02 - pročišćeni tekst)

7. Zakon o političkim strankama ("Narodne novine" br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01)

8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" br. 155/02)

9. Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 33/95)

Test provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pitanja kojima se provjerava znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje javni natječaj (članak 10. stavak 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("narodne novine", br. 8/06, 8/07 i 13/08) temelje se na slijedećim izvorima:

1. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

("Narodne novine", br. 62/08)

2. Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrascu uputnice i evidenciji izdanih uputnica ("Narodne novine", br. 128)

 

 

 

Javni natječaj

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ( , br. 92/05, 107/07 i 27/08), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( , br. 8/06, 8/07 i 13/08) i članka 29. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi ("Narodne novine", br. 77/07, 13/08 i 81/08) Ured državne uprave u Brodsko- posavskoj županiji raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za prijam u državnu službu u Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

1. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE, RAZVOJ I UPRAVLJANJE KADROVIMA

- UPRAVNI REFERENT- za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne struke

- najmanje 1 godina radnog staža u struci

- položen državni stručni ispit

 

2. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

MATIČNI URED GARČIN

- VJEŽBENIK- radi osposobljavanja za poslove matičara

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne struke

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz o nezaposlenosti.

Kandidat za prijam u državnu službu na radno mjesto upravnog referenta- za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći prima se uz obvezni probni rad od šest mjeseci, a kandidat koji se prima u državnu službu u svojstvu vježbenika prima se uz probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.

Kandidati koji zadovolje na probnom radu, a nemaju položen državni stručni ispit dužni su, na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za vježbenika testiranje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i osnova upravnog područja za koje se raspisuje javni natječaj.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju javnim natječajem, način testiranja kandidata i područja testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje navedeni su na web-stranici Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji: www.udubpz.hr

Na web-stranici i oglasnoj ploči Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, objavit će se vrijeme održavanja testiranja i intervjua, najmanje osam dana prije održavanja testiranja.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku svjedodžbe

- presliku radne knjižice

- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen državni stručni ispit

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, 35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 1, s naznakom: " Za javni natječaj"

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji