Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave

Kontaktna točka

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE


pisarnica@udubpz.hr


Tijela državne uprave obvezna su uspostaviti elektroničku kontaktnu točku u pisarnici tijela

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. ožujka 2016. godine, donijela Zaključak kojim se obvezuju tijela državne uprave da u međusobnom službenom dopisivanju kao i u službenom dopisivanju s drugim tijelima odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima neupravne akte i druge materijale otpremaju putem elektroničke pošte (e-mail), a u svrhu smanjenja troškova otpreme.