Katalog

Katalog informacija Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Katalog informacija utvrđuje vrste informacija koje ovlaštenik prava na informaciju (pravnai fizička osoba) može dobiti u pojedinim ustrojstvenim jedinicama Ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji.


SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

-sjedište Službe : Slavonski Brod, P. Krešimira IV. br. 1

-telefon: 035/216-102

-fax: 035/216-109

Voditelj Službe: Branko Sabo, dipl.oec

Unutarnje ustrojstvene jedinice su :

1.Odjel za poljoprivredu, šumarstvo, obnovu i stambeno zbrinjavanje

Voditeljica Odjela: Janja Mihaljčuk, dipl.oec.  

Fizičke i pravne osobe u ovom Odjelu mogu zatražiti i dobiti informacije iz slijedećih upravnih područja:

-poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, zaštita prirode, obnova ratom razrušenih objekata i stambeno zbrinjavanje

2.Odjel za gospodarstvo

Voditeljica Odjela: Ana Barišić, dipl.iur.  

Fizičke i pravne osobe u ovom Odjelu mogu zatražiti i dobiti informacije iz slijedećih upravnih područja:

-industrija, obrtništvo, promet, veze, turizam, trgovina, ugostiteljstvo i utvrđivanje minimalno-tehničkih i drugih uvjeta

3.Odjel za imovinsko-pravne poslove,

Voditelj Odjela: Leo-Mario Pavić, dipl.iur.

Fizičke i pravne osobe u ovom odjelu mogu zatražiti i dobiti informacije iz područja imovinsko-pravnih poslova:

- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavensko-komunističke vladavine, područje vlasništva i stvarnih prava te pribavljanja dokumentacije za raspisivanje natječaja idonošenje odluka o dodjeli u dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka


SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

-sjedište Službe: Slavonski Brod, P. Krešimira IV. br. 1

-telefon: 035/216-112

-fax: 035/216-119

Voditeljica Službe: Gordana Matačić, dipl.iur.

Unutarnje ustrojstvene jedinice su:

1.Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu,

Voditeljica Odjela: Vesna Blumenšajn, dipl.iur.

Fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije vezane uz slijedeća upravna područja:

-prosvjeta, kultura, informiranje, sport, tehnička kultura, tjelesna kultura i briga o djeci, sportska inspekcija, te način ostvarivanja prava prema Zakonu o pravu na pristup informacijama

2.Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb,

Voditelj Odjela: Robert Matić, spec. publ. admin.

Na zahtjev fizičke i pravne osobe mogu u ovom Odjelu dobiti informacije iz slijedećih upravnih i stručnih područja:

-zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, radni odnosi, tržište rada, odnosi sa sindikatima, zaštita žrtava i sudionika rata, zaštita civilnih žrtava iz Domovinskog rata, te utvrđivanje uvjeta glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za otvaranja obiteljskih domova i trgovačkih društava iz djelatnosti skrbi izvan vlastite obitelji.

3.Odjel za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,

Voditeljica odjela: Mihaela Cimbal-Rajić, dipl. iur

U ovom Odjelu fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije iz slijedećih upravnih područja:

- zaštita prava i rješavanje statusa članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog braniteljaiz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih, vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,hrvatskih branitelja, poslovi vezani uz ekshumaciju i sahranu posmrtnih ostataka žrtava rata.


SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

-sjedište Službe: Slavonski Brod, P. Krešimira IV. br. 1

-telefon: 035/216-172

-fax: 035/443-006

Voditelj Službe: Mirko Vilajtović, dipl.iur.

Unutarnje ustrojstvene jedinice:

1.Odjel za opću upravu

Voditelj odjela: Josip Vuksanović,dipl.iur.

U Odjelu za opću upravu fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije vezano uz:

- registar udruga, popis birača, nadzor nad zakonitošću općih akata JLP(R)S,

mogućnost odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći i pružanje besplatne pravne pomoći


ODOBRAVANJE KORIŠTENJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI:

Dubravka Basara Ereš, viša upravna savjetnica za besplatnu pravnu pomoć,

Petra Krešimira IV. br.1, Slavonski Brod 35000,tel: 035/216-465

Nada Opačak, viša upravna savjetnica za besplatnu pravnu pomoć,

Petra Krešimira IV. br.1, Slavonski Brod 35000,tel: 035/216-541

Branka Vlaović, viša upravna savjetnica za besplatnu pravnu pomoć

Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 35400, tel: 035/217-341


2. Matični uredi(11):

1.Slavonski Brod, P. Krešimira IV br. 1

-telefon: 035/216-173, 216-174

-fax: 035/443-006

-radno vrijeme - uredovno radno vrijeme sa strankama:

svaki radni dan od 7:00 - 15:00 sati

matičari/ke: Ivan Đančević, Pavo Jozić, Željka Lazić,  Božana Vidaković,

 Đurđica Špehar, Ljubica Ilijašević, Ilija Greguričević,Marina Zirdum

2.Sibinj, 108.brigade ZNG br. 6

-matičarka: Ljubica Bilić

-telefon: 035/425-130, 427-092

-radno vrijeme - uredovno radno vrijeme sa strankama:

MU Sibinj - svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

3.Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 1

-matičarka: Ljubica Kemec

-telefon: 035/431-013

-radno vrijeme - uredovno radno vrijeme sa strankama:

MU Oriovac - svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

4.Garčin, Kralja Tomislava 92

-matičar :

-telefon: 035/422-029

-radno vrijeme - uredovno radno vrijeme sa strankama

MU Garčin - svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

5.Velika Kopanica, V. Nazora 1

-matičar:

-telefon: 035/477-102,

-radno vrijeme - uredovno radno vrijeme sa strankama:

MU V. Kopanica - svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

6.Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana bb

-matičar:

-telefon: 035/439-205

-radno vrijeme: svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

-uredovno radno vrijeme sa strankama:

MU Vrpolje - svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

7.Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 63

-matičar: Ivan Šunić

-telefon: 035/473-320

-matičar: Ilija Greguričević

-radno vrijeme - uredovno radno vrijme sa strankama

MU Slavonski Šamac - svaki radni dan od 7,30 - 15 30 sati

8.Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5

-matičaka: Ružica Mikulčić

-telefon: 035/471-126

-radno vrijeme -uredovno radno vrijme sa strankama:

MU Donji Andrijevci - svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

9.Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1

-telefon: 035/217-318 , 035/217-319

-radno vrijeme: svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

-uredovno radno vrijeme sa strankama : svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

matičari: Danka Sertić, Ljiljana Zdunić, Ivanka Cindrić

10.Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava bb

-matičarka : Anka Mladinović

-telefon: 035/387-243, 035/384-066

-radno vrijeme - uredovno radno vrijeme sa strankama:

MU Staro Petrovo Selo - utorak, srijeda i četvrtak od 7 00 - 15 00 sati

MP Nova Kapela - ponedjeljak i petak od 7 00 - 15 00 sati

11.Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1

-matičarka: Jadranka Štetić

-telefon: 035/371-002

-radno vrijeme - uredovno radno vrijeme sa strankama:

MU Okučani - svaki radni dan od 7 00 - 15 00 sati

Matični uredi Nova Gradiška, Staro Petrovo Selo i Okučani sa svojim matičnim područjima pripadaju u nadležnost ispostave Nova Gradiška.

Fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti i informacije vezane uz upravne poslove matičnih ureda koji se odnose na:

-osobna stanja građana, poslove matičarstva, te evidencije o hrvatskom državljanstvu

Dostupnost informacijama s kojima raspolaže, koje ima i koje nadzire ova služba omogućit će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti tajnosti podataka ( br. 79/07;86/12) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine> br. 42/18).