Natječaji

Obavijest o testiranju

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje

objavljeno u Narodnim novinama, broj 102 od 9.11.2016

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


Download:

Javni natječaj.pdf370 kb

Obavijest o odgodi testiranja

Obavijest kandidatima za intervju

Poziv na testiranje


Download:

poziv na testiranje.PDF1520 kb

OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori

za pripremu kandidata za testiranje

Javni natječaj za prijam u državnu službu - 11.08.2015

Poziv na ponovljeno testiranje, travanj 2015.god. za prijam

u državnu službu u Ispostavu Ureda državne uprave u Novoj Gradiški

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za ponovljeno testiranje

Poziv na testiranje (Javni natječaj, Narodne novine br. 88 od 23.07.2014.g.)


JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje u UDU BPŽ

OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI i PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU TESTIRANJA

JAVNI NATJEČAJ - za prijam u državnu službu (srpanj 2014.god.)