O nama

Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Opći podaci

Ured državne uprave u BPž : O nama : Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje je osnovano u jedinici područne (regionalne) samouprave za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova i rješavanje u upravnim stvarima u I. stupnju. Ured neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu, provodi upravni nadzor, prati stanje u svom djelokrugu, te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima. Ured ima četiri osnovne unutarnje ustrojstvene jedinice i Ispostavu u Novoj Gradiški. Osnovne ustrojstvene jedinice Ureda su:

1. Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove  
2. Služba za društvene djelatnosti
3. Služba za opću upravu
4. Služba za zajedničke poslove.

Ispostava u Novoj Gradiški ima u svom sastavu odsjeke kao osnovne ustrojstvene jedinice:

  • Odsjek za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove,
  • Odsjek za društvene djelatnosti,
  • Odsjek za opću upravu,
  • Odsjek za zajedničke poslove.

U Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji obavljaju se upravni i stručni poslovi iz područja: gospodarstva, društvenih djelatnosti, imovinsko-pravnih poslova, opće uprave te nadzor nad zakonitošću općih akata. U Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji obavljaju se i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi, poslovi koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku u Ministarstvu uprave, poslovi planiranja, razvoja i upravljanja kadrovima za potrebe ureda državne uprave, poslovi koji se odnose na odobravanje i korištenje besplatne pravne pomoći te koordinatora za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Ured državne uprave ostvaruje suradnju sa jedinicama lokalne područne (regionalne) samouprave i poduzećima s javnim ovlastima. Suradnja s općinama, gradovima i županijom uređena je i propisima, a nužna za uspješan rad Ureda.

Organizacija i funkcija Ureda državne uprave postavljena je na načelima legaliteta, efikasnosti, javnosti rada i suradnje.

Uredovno radno vrijeme

Ponedjeljak - petak: 7:00h - 15:00h

Kontakti

PREDSTOJNIK UREDA

PETAR ANTUNOVIĆ, struč. spec. oec.
Sjedište: P. Krešimira IV. br. 1
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/216-212
Fax:035/410-217

petar.antunovic@udubpz.hr