Obrt i trgovina

Prijava za upis u Obrtni registar

Obrazac Odjela za gospodarstvo   -   OSTALE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICAMA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA:     http://portor.mingorp.hr/

Prijava za izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja i domaće rad.

Obrazac Odjela za gospodarstvo   -   OSTALE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICAMA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA:     http://portor.mingorp.hr/

Prijava za upis izdvojenog pogona

Obrazac Odjela za gospodarstvo   -    OSTALE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICAMA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA:     http://portor.mingorp.hr/

Prijava za upis ortaka

Obrazac Odjela za gospodarstvo   -   OSTALE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICAMA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA:    http://portor.mingorp.hr/

Zahtjev Trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti kao obrt

Obrazac Odjela za gospodarstvo   -   OSTALE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICAMA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA:      http://portor.mingorp.hr/

Zahtjev za izdavanje izvatka iz Obrtnog registra

Obrazac Odjela za gospodarstvo   -   OSTALE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICAMA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA:     http://portor.mingorp.hr/

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz Obrtnog registra

Obrazac Odjela za gospodarstvo   -   OSTALE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA STRANICAMA MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA:     http://portor.mingorp.hr/

Download:

UVJERENJE IZ OR.docx15 kb

Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za trgovinu

Obrazac Odjela za gospodarstvo  

Download:

MTU - Trgovina.doc46 kb