Odjel za hrvatske branitelje

Zahtjev za bolničku medicinsku rehabilitaciju - obrazac 1

Prijedlog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite

ili doktora specijalista za bolničku medicinsku rehabilitaciju - obrazac 2

Izjava korisnika o sastavu kućanstva - Obrazac broj 3

Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini - Obrazac broj 4

Zahtjev za izdavanje potvrde o primanjima i vremenu proved. na skrbi

Zahtjev za izd.potvrde o statusu člana obitelji smrt.strad. hrvatskog branitelja

Zahtjev za priznavanje statusa člana

obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja

Obrazac pisane privole za javnu objavu podataka iz pos.djela Registra branitelja

Obrazac pisane privole za javnu objavu podataka iz pos. djela Registra

branitelja nasljednika smrt.strad.ili umrlog HB ili član.uže obit.zat.ili nes.HB

Zahtjev za pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti

Zahtjev za povrat troškova pokopa

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike - Obrazac 1

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike - Obrazac 2

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike - Obrazac 3

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

kao nezaposlenom djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja

Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji

smrtno stradalog hrvatskog branitelja i prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

nakon identif.ili proglašenja smrti zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć članova

obitelji smrtno stradalog hrv.branitelja, HRVI i hrv.branitelja iz Domovin.rata