Služba za opću upravu

Služba za opću upravu

Ured državne uprave u BPž : Služba za opću upravu : Služba za opću upravu

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu), te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

U Službi za opću upravu kao unutarnje ustrojstvene jedinice su Odjel za opću upravu i matični uredi ustrojeni Uredbom o područjima matičnih ureda.

Matični uredi su:

 • Slavonski Brod
 • Sibinj
 • Oriovac
 • Garčin
 • Velika Kopanica
 • Vrpolje
 • Slavonski Šamac
 • Donji Andrijevci
 • Nova Gradiška
 • Staro Petrovo Selo
 • Okučani

Kontakti

VODITELJ SLUŽBE

Mirko Vilajtović, dipl.iur.
Sjedište: P. Krešimira IV. br. 1,
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/216-172
Fax: 035/443-006
mirko.vilajtovic@udubpz.hr

Voditelj Odjela za opću upravu

Josip Vuksanović, dipl.iur.
Tel: 035/216-175
Fax: 035/216-468 
josip.vuksanovic@udubpz.hr


ODOBRAVANJE KORIŠTENJA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI:

Dubravka Basara Ereš, viša upravna savjetnica za besplatnu pravnu pomoć
Petra Krešimira IV. br.1
Slavonski Brod 35000,
tel: 035/216-465

dubravka.basara-eres@udubpz.hr


Nada Opačak,viša upravna savjetnica za besplatnu pravnu pomoć,
Petra Krešimira IV. br.1, Slavonski Brod 35000
tel: 035/216-541
nada.opacak@udubpz.hr


Branka Vlaović, viša upravna savjetnica za besplatnu pravnu pomoć

Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška 35400, tel: 035/217-341

branka.vlaovic@udubpz.hr

Matični uredi - kontakt telefoni

Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

na području Brodsko-posavske županije